03.07.2012 - Vi har her brukt samlebetegnelsen "kulturminner" til å favne en viktig og variert del av livet i Hamsuns Rike. Her finner du severdigheter, attraksjoner og opplevelser som har sitt utspring i fortidens mystikk, etterkrigstidens harde tider og lange slektslinjer med røtter langt tilbake i tid frem til dagens innbyggere. Helleristninger, samisk brukskunst, krigsminner og kirker tilbake fra kristningen av Norge er noe av det du kan oppleve hos oss.

Besøk Nordlandsmuseet for en fullstendig oversikt over våre kulturminner