03.07.2012 - Hos oss er det naturen som står i sentrum, og i lange tider har menneskene i Hamsuns Rike visst å verdsette denne. Dette er i særlig grad gjort ved å omgjøre to viktige naturområder til nasjonalparker.

Rago Nasjonalpark

Rago nasjonalpark preges av et vilt, storslagent fjellandskap med dype kløfter og store steinblokker med tordnende fosser, men også stille skoger. Jerven har fast tilhold i området mens gaupa opptrer som streifdyr. Rago grenser opp til de svenske nasjonalparkene Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet, og tilsammen danner de det største vernede arealet i Europa, med 5 700 km2.


Den naturlige innfartsveien for besøkende er fra Lakshola via Storskogdalen til Storskogvatnet. Du finner et lite nettverk av merkede stier egnet for fjellvandring. 2 ubetjente hytter er åpne for vandrere, men de er forholdsvis små, så ta med telt for sikkerhets skyld.

Det er gode bestander av ørret og røye i flere av vatna i Rago, og det er mulig å jakte småvilt i nasjonalparken. Husk jaktkort og fiskekort, les mer om dette på inatur.no.


Les mer om Rago Nasjonalpark her

Sjunkhatten Nasjonalpark

Sjunkhatten Nasjonalpark omfatter 417,5 km2, inkludert 39,8 km2 sjøareal i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold. Området inneholder et av de tetteste grotte- og kartsområdene i landet. Sjunhatten Nasjonalpark vil bevare natur- og kulturverdier fra det tradisjonelle jordbrukslandskapet.

Veikdalen Naturreservat – en villmarksperle

Veikdalen naturreservat ligger mellom Øvre og Nedre Veikvatnet. Naturreservatet har et areal på 3 250 dekar. Området er vernet for å bevare en isolert og lite påvirket furuforekomst med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene.